Ako účinkujú prípravky NYDA®?

NYDA® vši jednoducho zadusí. A nielen vši, ale aj ich larvy a hnidy. Urobí tak rýchlo a so 100% efektivitou. Zloženie prípravkov NYDA® je unikátny (žiadny iný prípravok neobsahuje 2-stupňový Dimeticon) a účinok vedecky podložený.

Prípravky NYDA® sú úplne šetrné a bez nebezpečných insekticídov - vhodné aj pre novorodencov a tiež pre tehotné a dojčiace ženy.

Na videu môžete vidieť laboratórny experiment1 dokumentujúci bleskový účinok 2-stupňového Dimeticonu už v prvej minúte pôsobenia prípravku NYDA®.

Efekt prípravkov NYDA® na dýchací systém vši

Dýchacia sústava vši detskej sa skladá zo siedmych otvorov (stigiem) s priemerom cca 10 mikrometrov, na oboch pozdĺžnych stranách tela, ktoré prechádzajú do jemných tracheí. Prostredníctvom nich sa kyslíkom zásobujú vnútorné orgány vši. NYDA® prichádza s úplne unikátnym riešením, ako tieto otvory nenávratne upchať a voš aj vajíčka (hnidy) tým v rekordnom čase udusiť.

Prípravky NYDA® sa vyznačujú dvoma rozdielnymi typmi Dimeticonu: riedkym (ľahko tečúcim) a hustým, s 2-stupňovým účinkom.

1. Stupeň

Riedky a ľahko tečúci Dimeticon poskytuje prípravku NYDA® potrebné vlastnosti, aby mohol preniknúť do dýchacieho systému vší, nýmf aj do dýchacích otvorov hníd a zabrániť výmene O2 a CO2.

2. Stupeň

Tekutý Dimeticon sa odparí, hustý Dimeticon zostáva na mieste. NYDA® zhustne a nenávratne uzavrie dýchací systém.

Dýchací otvor vši po aplikácii prípravku NYDA®

Snímkadýchacieho otvoru vši PRED ošetrením prípravkom NYDA®

Snímkadýchacieho otvoru vši PO ošetrení prípravkom NYDA®

Unikátne vlastnosti 2-stupňového dimeticonu

V lekárňach nájdete veľké množstvo rôznych prípravkov a účinných látok proti všiam, ktoré sľubujú vysoké účinky aj bezpečnosť, ale často chýbajú klinické dôkazy.V čom sú prípravky NYDA® jedinečné? Prípravky NYDA® ako jediné na svete obsahujú patentovaný 2-stupňový Dimeticon. Poďme sa spoločne pozrieť, v čom sa 2-stupňový Dimeticon odlišuje a prečo.

Graf znázorňujúci výsledok laboratórneho testu

Video z priebehu laboratórneho testu

Graf a video znázorňujú laboratórny test2 schopnosti pokrytia a rozprestrenia sa po povrchu u rôznych prípravkov proti všiam s iným obsahom Dimeticonu v porovnaní s vodou.

2-stupňový Dimeticon NYDA® má vďaka unikátnemu zloženiu (vysoko a nízko viskózny Dimeticon) veľmi nízke povrchové napätie. NYDA® má vďaka tomu potrebnú schopnosť pokryť a rozprestrieť sa tak, aby prenikla hlboko do dýchacieho systému vší, lariev a hníd.


NYDA® s najvyšším účinkom

Porovnanie rôznych prípravkov a účinných látok proti všiam (porovnávacie štúdie In vitro3, 4, 5)
Jednoznačný výsledok dokazuje lepšie pôsobenie 2-stupňového Dimeticon v porovnaní s inými prípravkami proti všiam.
Vši po 5 minútach od ošetrenia prípravkami NYDA® express a NYDA® plus neprejavujú žiadne známky života.

Graf porovnávajúci vybrané účinné látky


Zdroje:
1) Richling I. and Böckeler W. (2008): Lethal effects of treatment with a special dimeticone formula on head lice and house crickets (Orthoptera, Ensifera: Acheta domestica and Anoplura, Phthiraptera: Pediculus humanus) – Insights into physical mechanisms. Arzneimittelforschung 58 (5), 248-254.
2) Böckeler W. und Richling I. (2007). Laborstudie zu den Kriech- und Spreiteigenschaften von Pedikuloziden. AG Parasitologie, Zoologisches Institut  der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
3) V grafe sú zahrnuté rôzne porovnávacie štúdie in-vitro. Štúdie boli realizované za štandardných skúšobných podmienok.
4) Oliveira F.A.S. et al. (2008): In vitro -Wirksamkeit von fünf gängigen Kopflausprodukten. Monatsschr. Kinderheilkd., Band 156, suppl. 1, S. 82
5) Heukelbach J. et al. (2009): A new two-phase dimeticone pediculicide shows high efficacy in a comparative bioassay. BMC Dermatol 14; 9:12. doi:  10.1186/1471-5945/9/12 und Publikation in Vorbereitung.