Prípravky NYDA® sú na českom a slovenskom trhu NOVINKOU!

Skúsenosti slovenských rodičov (máj 2018) potvrdzujú rýchlosť a účinnosť prípravkov rovnako tak ako rodičia v ostatných krajinách, kde sú prípravky NYDA k dispozícii.


Pošlite nám svoju skúsenosť

Fotografie (ideálne celej rodiny) *

Dávam súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Medindex spol. s r.o., sídlom: Olštýnská 607/1, Praha 8, 181 00, IČ 2615517, DIČ CZ2615517 vedenej na Okresnom súde v Prahe, spisová značka C 74915 za marketingovými účelmi. Tento súhlas platí na dobu 3 rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať skontaktovaním spoločnosti Medindex spol. s r.o. tel. (+420) 284682673, email: medindex@mdx.cz, vypracované podľa zákona č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Položky označené hviezdičkou sú povinné.